1. Linkin Park: đang nghe Wretches and Kings. Sao nhỉ?  Thấy lạ lạ. Ờ, đúng là cái beat đặc trưng và đầy sáng tạo của LP, nhưng cái kiểu nó lạ lạ. Nói thiệt, bây giờ nếu LP numetal lại cũng hơi chán đó. Sự thay đổi chứng minh đc cái tính chất enterprising của 1 rockband hàng đầu, một tính chất mà không đc thiếu khi muốn thành công.
“People why are you being so stubborn? Why you always wanting a band making your favorite kind of music?
Thats totally implausible. Linkin Park has their own right to create whatever they wanna make, and deep inside they want to spread some words to the world by working so hard.
Moreover they are adults, they are just people like us and I bet they know for sure which stuff they are meant to play, which kind of music they are meant to create..
And if you are one of the LP fan family, all you are supposed to do is to enjoy their music fully and then support LP on their way of creating new things. That s all LP fans need you to do.
You dont have to tell everybody something like “they are not good anymore. i dont like their change”. Because everything changes. You change, the world changes too, even every second. How headstrong you are, dont even accept the most natural thing in the world- CHANGE! ………..
if you are still stuck with Nu Metal do you think you wud still be interested if LP had 11 Nu metal albums and was goin to release the 12th. There would be indisputably NO EXCITEMENT LEFT, because you surely knew what their forthcoming one would be !!
… That’s all i can say. To headstrong music fans who don’t accept change: if my words don’t make anything change, i still wanna say we don’t need you outdated  losers, LP and LP FANS FAMILY DON’T NEED YOU, because LP is gaining a lot more fans days by days i know it for sure.”


Uhm toàn bộ comment trên YT. Ờ chán cái tụi này. Đó cũng là một vấn đề đó.

Bây giờ chả vik nữa đâu. Suýt quên mất cuốn nhật kí.
WordPress tuy cũng là nhật kí, nhưng chưa kín bằng cái cuốn nhật kí thực sự ở nhà. Ở trong ấy cái gì mình cũng bộc lộ, kể cả những suy nghĩ điên khùng nhất.

Tại mình cứ lo ng` khác sẽ google linkinbabe112 rồi tìm thấy cái này.
Cho bạn: Nếu bạn tìm ra wordpress này , cứ đọc nó, và nhớ những gì mình vik trên đây đều được bộc lộ hàng ngày, trong cuộc sống thực. Cũng chả có gì bí mật lắm đâu 😉

Advertisements